Vrijdag 30 december 2022, drie uur in de middag sluit de winkel aan de Stuijvenburchstraat 99 in Eerbeek definitief.
  • Of we nog weer ergens anders verder gaan? Heel graag! Er wordt nog steeds druk aan gewerkt.
  • Waar? Weten we nog niet. Heeft u voor ons de gouden tip?
  • Wanneer? Ook dat weten we nog niet. Is afhankelijk van het ”Waar?”.
 
Heel veel dank …
  •  Voor de interesse die u toont in ons voortbestaan!
  •  Voor al uw lieve woorden en het meedenken over “hoe nu verder”!
  •  Voor al uw aankopen in onze winkel in de afgelopen jaren, waarmee we samen een heel klein beetje konden bijdragen aan een beter bestaan voor velen.
  •  Voor uw aankopen in de afgelopen maand, waarmee u ons hielp met de “leegverkoop”. En de winkel is nu ook echt leeg!
 
In de locale media, op deze website en op onze facebook pagina houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de voortzetting van Wereldwinkel Eerbeek.

 

*****

 

Onderstaand artikel stond op 25 november 2022 in het Brummens Nieuws:

 

 

Wereldwinkel zoekt naarstig nieuw onderkomen

EERBEEK - De Wereldwinkel aan de Stuijvenburchstraat in Eerbeek is met spoed op zoek naar een nieuw winkelpand. De huur van het huidige onderkomen in winkelcentrum De Wasacker is per 31 december door beheerder Orange Capital Partners opgezegd. In januari moet de Wereldwinkel de ruimte leeg opleveren. Mocht geen andere locatie worden gevonden, dan betekent dat mogelijk het einde van het ideële initiatief, zeggen de bestuursleden Alja Schokker, Bouktje Hovenga en Jantine Peters.

 

Als bekend wil Orange het winkelcomplex De Wasacker gaan verbouwen, onder meer om ruimte te creëren voor de vestiging van de Action, die nu aan het Oranje Nassauplein ligt. Het bestuur van de Wereldwinkel wist van die plannen, maar werd toch verrast door de plotselinge opzegging van de huur: “We zitten tien jaar op deze plek, als een soort van antikraak. Al betalen we wel een bescheiden huur. De verbouw van de De Wasacker hing in de lucht, maar het duurde toch lang voordat de plannen meer concreet werden en handtekeningen zijn gezet door bij voorbeeld de Plus en de Action. Eigenlijk hoopten we dat bij de interne verhuizing en de verbouwing die nodig is om ruimte te scheppen voor de Action ook voldoende plek voor ons zou blijven. Dat is niet het geval. We kunnen geen ruimte huren tegen marktconforme tarieven. We hebben wel wat vet op de botten, maar dat kunnen we niet betalen.”

 

Het liefst zien de drie bestuurders een nieuwe Wereldwinkel binnen het Eerbeekse winkelgebied omdat daar nu eenmaal veel publiek komt. Er zijn her en der leegstaande winkelmeters in het centrum. De voormalige wielerzaak van de gebroeders Van den Brink bijvoorbeeld, de plint van het nieuwe appartementencomplex aan de Illinckstraat of wie weet in een hoekje van een groter winkelbedrijf. Maar nog onduidelijk is of die locaties kansen bieden. De drie hopen ook dat de gemeente wil helpen bij het vinden van een nieuwe locatie.

 

In ieder geval houdt de Wereldwinkel in december een uitverkoop. Want als verhuisd moet worden, dan kan het magazijn maar beter goed leeg zijn. “We hopen niet dat het vervolgens de opheffingsuitverkoop zal zijn. Het is vreselijk zonde. De activiteiten van de winkel dragen tenslotte bij aan het welzijn van mensen die dat hard kunnen gebruiken. En heeft trouwens ook een sociale functie. We hebben dertig vrijwilligers die genieten van de contacten die ze hier hebben. Beetje zuur is het wel. Elders moeten Wereldwinkels stoppen bij gebrek aan vrijwilligers, wij straks misschien omdat we geen ruimte meer hebben.”